Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Rehabilitering

Norddjurs Kommune har udarbejdet en ældrepolitik, som er fundamentet for arbejdet på ældreområdet

Ældrepolitikken fokuserer på, at ældre borgere i Norddjurs Kommune kan bevare et selvstændigt og meningsfuldt liv, hvor de selv tager ansvar og klarer sig uden hjælp.

Ældrepolitikken danner desuden rammen for de kvalitetsstandarter, vi arbejder ud fra på Plejecenter Violskrænten & Grønnegården.

Norddjurs Kommune har siden efteråret 2010 haft fokus på Det gode hverdagsliv, hvilket betyder, at støtte og hjælp gives med et sundhedsfremmende og forebyggende sigte.

Det vil sige, at på Plejecenter Violskrænten & Grønnegården tager vi udgangspunkt i beboernes ressourcer, vaner og ønsker.

Vi hjælper, støtter og vejleder beboerne ud fra princippet om at bevare færdigheder.

Det gør vi ved at inddrage beboerne mest muligt i udførelsen af daglige gøremål.

På denne måde kan beboeren opretholde og udvikle sine funktioner længst muligt samt forebygge tab af funktioner.

 

Kontakt

Plejecenter Violskrænten & Grønnegården
Violskrænten 13
8500 Grenaa
Tlf.: 89 59 24 33

EAN nummer 5798004401194

Læs mere

Se billeder og læs mere om, hvad der gør Violskrænten og Grønnegåden til et godt sted at bo.