Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kostpolitik

Plejecenter Violskrænten og Grønnegården arbejder aktivt ud fra en kostpolitik

Måltiderne er vigtige begivenheder i plejecentrets hverdag. Alle måltider har en høj prioritet hos personalet. Personalet kender til hver enkelt beboers vaner og ønsker med hensyn til maden og måltiderne.


Måltidernes tidspunkter

Måltidernes tidspunkter er fleksible og tilpasses i videst mulig udstrækning den enkelte beboers ønsker.

Personalet er i samarbejde med den enkelte beboer opmærksom på, at måltiderne er jævnt fordelt over dagen.


Måltidernes atmosfære

Atmosfæren omkring måltidet har betydning for appetitten.

Beboerne, der spiser i spisestuen, har indflydelse på, hvem de spiser sammen med. Personalet er opmærksom på hver enkelt beboers ønske om, hvem man ønsker at spise sammen med.

Personalet deltager i måltidet med beboernes både for at fremme det sociale samvær, skabe god stemning og for at hjælpe de beboere, der har brug for det.

Personalet sørger for, at måltidet foregår i en rolig atmosfære uden unødig støj og forstyrrelser.


Madens kvalitet

Maden på Plejecenter Violskrænten og Grønnegården er veltillavet og følger retningslinjerne for kost til ældre.

Den afspejler beboernes ønsker, årstiderne og særlige traditioner ved højtiderne. Personalet er opmærksomt på at der ved transport af mad fra køkken til bo-enheden og ved servering i bo-enheden sikres god hygiejne og i øvrigt respektfuld omgang med maden.

Personalet sørger ligeledes for, at maden serveres på en indbydende måde. For de beboere, der spiser sammen i spisestuen serveres der fra fade.


Beboernes indflydelse på mad og drikke

Ved alle måltider er der forskellige tilbud, beboerne kan vælge imellem. Personalet sørger for, at beboerne kender til valgmulighederne og at de får mulighed for at vælge

Som udgangspunkt serveres der varm mad til aften, men det er muligt for den enkelte at flytte det varme måltid til om middagen, hvis en beboer har et særligt ønsker om det.

Der tilbydes et stort udvalg af kolde og varme drikke. Det er muligt at få drikkevarer til eget køleskab.

Personalet er meget opmærksomt på, at beboerne tilbydes væske, og der anrettes drikkevogn med forskellige tilbud, formiddag, eftermiddag og aften.

Et fleksibelt køkkenpersonale giver  mulighed for at tage særlige hensyn og efterkomme særlige ønsker fra beboerne.

Beboerne har mulighed for at komme med ris og ros og ønsker til menuplanen og madens tilberedning og organisering. Dette går igennem den medarbejder fra teamet, der er udpeget til kostgruppen.


Særlig indsats for beboere, der har ernæringsproblemer

Det er personalets opgave at hjælpe beboerne til at have en god ernæringstilstand. Beboere, der oplever appetitløshed og vægttab får hjælp af køkken- og plejepersonale til at finde årsagen og forsøge at afhjælpe problemet.

Ligeledes har personalet opmærksomhed på at hjælpe beboere, der oplever uønsket vægtstigning.

 

Kontakt

Plejecenter Violskrænten & Grønnegården
Violskrænten 13
8500 Grenaa
Tlf.: 89 59 24 33

EAN nummer 5798004401194

Læs mere

Se billeder og læs mere om, hvad der gør Violskrænten og Grønnegåden til et godt sted at bo.