Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Aktivitets- og terapeutteam

Plejecenter Violskrænten & Grønnegården skal være et godt sted at bo og komme til.

Dagligdagen skal være præget af det gode hverdagsliv, således at du får mulighed for at bevare dine færdigheder og ressourcer længst mulig.

Vision

Aktivitets- og terapeutteamets vision er at skabe et levende og aktivt miljø, der er med til at støtte op omkring bevarelse af den ældres sociale relationer, selvbestemmelse og værdighed i hverdagen, således at egenomsorg og livskvalitet bevares længst muligt.

Kontaktoplysninger

Aktivitets- og terapeutteamets kontaktoplysninger finder du i spalten til højre.

 

Terapeutteam

Kontaktoplysninger

Heidi K. Pedersen
Ergoterapeut
Tlf.: 40 12 17 98
Mail: hkp@norddjurs.dk

Liberty Worm
Ergoterapeut
Tlf.: 89 59 45 69
Mail: liwl@norddjurs.dk