Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Aktiviteter

Et levende og aktivt miljø

Plejecenter Violskrænten & Grønnegården tilbyder forskellige aktiviteter.

Efter indflytning på Plejecenter Violskrænten & Grønnegården, tilbydes du en aktivitets-samtale hvor de forskellige aktiviteter bliver gennemgået.

Ved aktivitets-samtalen har du mulighed for at tilmelde dig aktiviteterne, så de kan blive en fast del af din hverdag.

 

Terapeutteam

Kontaktperson aktivitetsteam

Heidi Kjeldsen Kolding
Ergoterapeut
Tlf.: 40 12 17 98
Mail: hkp@norddjurs.dk